Karta obozowa i zgoda rodziców

Proszę o pobranie i wydrukowanie, a następnie wypełnienie kart obozowych.

Wypełnione karty obozowe należy złożyć u trenerów prowadzących zajęcia do dnia 15 czerwca 2017

__ 0 KARTA KOLONIJNA

Oświadczenie OBOZY LAT