Opłaty 1

Start > Opłaty 1

W klubie pobierane są dwa rodzaje opłat.

  • składka członkowska1 – 100 zł na rok wpłaty na konto 63 1050 1298 1000 0022 9175 8155
  • w sekcji siatkówki – opłaty  treningowe zależą od ilości treningów oraz programu rozgrywek sportowych wpłaty na konto 19 1050 1298 1000 0022 9175 8171
  • w sekcji zimowej –opłaty  treningowe zależą od ilości treningów i zgrupowań: wpłaty na konto 37 1050 1298 1000 0022 9175 8429
  • konto do wpłat walutowych w EURO: 05 1050 1298 1000 0090 8072 8380
Kod BIC Swift ING Banku Śląskiego to INGBPLPW  

Harmonogram wpłat:

do 10 dnia danego miesiąca W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko zawodnika oraz grupę treningową, do której należy zawodnik. W celu wnioskowania o płatność ratalną prosimy kontakt: lachowicz@sikret.org.pl Punkt 2. regulaminu sekcji: „Na każdy rok kalendarzowy opłatę treningową ustala Zarząd. W przypadku kontuzji, czy też choroby trwającej dłużej niż miesiąc (udokumentowanej przez lekarza) opłata treningowa może zostać obniżona o 50% na wniosek Zarządu po złożeniu pisemnej prośby; w przypadku zaległości finansowych wobec klubu, dziecko może zostać skreślone z listy zawodników klubu, a co za tym idzie wykreślone z rejestru zawodników; w przypadkach wyraźnie uzasadnionych, Zarząd Klubu może obniżyć składkę osoby, która złożyła taką prośbę na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia; nieobecność uczestnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia opłaty treningowej; opłata treningowa nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym; Opłatę treningową należy uiszczać najpóźniej do 10-go dnia danego okresu rozliczeniowego;” Zwracamy uwagę, że działalność klubu finansowana jest w przeważającej części z opłat treningowych, dlatego też zwracamy się z prośbą o terminowość wpłat, co pozwoli na zachowanie płynności finansowej sekcji. Jednocześnie zwracamy się prośbą do osób chcących wspomóc nasz klub w formie datków, darowizn, zakupu sprzętu lub usług transportowych. Prosimy o kontakt z kierownikiem sekcji. Zgodnie z regulaminem sekcji (zamieszczonym na naszej stronie), aby móc uczestniczyć w zajęciach treningowych należy:
  1. zarejestrować się poprzez formularz zapisów dostępny na stronie internetowej
  2. uregulować opłaty treningowe i składki członkowskiej,
  3. wykupić polisę ubezpieczeniową od wyczynowego uprawiania sportu
Osoby niespełniające powyższych kryteriów nie będą mogły uczestniczyć czynnie w zajęciach treningowych i zawodach.