składka członkowska w sezonie 2021/2022

Zarząd klubu podjął decyzje o nie zmienianiu wysokości składki członkowskiej.

Tym samym pozostaje ona w wysokości 100 złotych rocznie.

Prosimy o wpłaty powyższej opłaty na konto o numerze  63 1050 1298 1000 0022 9175 8155