Zakończenie sezonu, pożegnanie i powitanie

Coś się kończy a coś zaczyna……

Wraz z zakończeniem sezonu 2018/2019 zakończyły się 14 letnie rządy kierownika sekcji a zarazem jej twórcy p. Jana Górala. Panu Janowi serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, poświęcony czas i serce.

Równocześnie serdecznie witamy Pana Gniewosza Widucha, dotychczasowego trenera- który objął Kierownictwo sekcji oraz Funkcję V-ce Prezesa Klubu Narciarskieg SiKReT Gliwice, życząc siły w realizacji ambitnych planów rozwoju klubu.

Dziękujemu i Gratulujemy

Zmieniły się również dane kontaktowe:

Kierownictwa sekcji:

mgr inż.Gniewosz Widuch +48 501 631 666  mail. narty@sikret.org.pl 

Prezes:

mgr Piotr Walke tel. 603-127-129 mail. walke@sikret.org.pl