Nasza misja

Start > Nasza misja
                                   

Cele statutowe klubu sportowego SiKReT:

  • wszechstronne propagowanie informacji w zakresie działalności sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej,
  • promocja, popieranie i upowszechnianie idei zdrowego stylu życia, w tym aktywnego wypoczynku oraz rekreacyjnego i amatorskiego uprawiania sportu oraz działalność w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • aktywny udział we wszelkich imprezach sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych na terenie kraju i poza jego granicami,
  • planowanie i organizowanie działań rekreacyjno-sportowych, kulturalnych i turystycznych członków stowarzyszenia.
Podstawowymi dokumentami określającymi działalność klubu są statutregulamin. Zapraszamy do zapoznania się z nimi. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na nasze zajęcia. Zapisy u trenerów sekcji.